https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=b3fe85b7-7c19-56d5-adb1-19da5e81f57b&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=112&scaleup=1

 

 

 

 

 

 

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=51ffcf4d-6aee-5bf1-9649-23a40a801419&function=cropresize&type=preview&source=false&q=75&crop_w=0.99999&crop_h=0.84428&width=1200&height=675&x=1.0E-5&y=0.09381

 

DEMONSTRASJON MOT NRK: Seneste utslag av protester mot Israel skjedde utenfor NRK 5. januar mot Israels deltakelse i Eurovision Song Contest. Foto: Heiko Junge / NTB

«Det folk hvori vår Herre og frelser blev født»

Meninger

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=2653bda5-ba7e-525c-b5b4-061ac613a504&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=112&scaleup=1

Egil Morlandprofessor emeritus i teologi, NLA Høgskolen

Publisert: 03.01.2024 22:30Sist oppdatert: 06.01.2024 11:35

Ved kvar jul vi feirar bør vi bruka tid til å reflektera over samanhengen mellom Jesu fødsel og jødefolkets lagnad.

Det gjeld særleg samanhengen mellom Jesu ord og gråt over Jerusalem (Luk 19,41–44) og tolkinga av eit kjent ord hos profeten Sakarja (12,10): «Då skal dei sjå på meg, på han som dei har gjennomstunge.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Pogromar og forfølging, like til holocaust, har henta tankegods og galskap frå ei kopling mellom desse orda som låser begge fast i ei bestemt tolking.

Resonnementet er slik:

Det var «Jerusalem», dvs. jødane, ikkje leiarane deira eller romarane og slett ikkje menneskeætta (Adams ætt), som var skuld i Jesu død. Det var jødefolket. Og sidan Sakarja talar om og til «Davids hus og dei som bur i Jerusalem», er koplinga til Luk 19 lett å gjera.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=690abab1-9fca-5c9b-93d0-a3bfa6800ab1&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=1200&scaleup=1

 

EGIL MORLAND: Professor emeritus i teologi, NLA Høgskolen. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Trass i at det meste av kap. 12 hos Sakarja faktisk er trøysteord til Jerusalem og «Judas hus», som Herren skal vera eit skjold for, men straffeord mot alle «folkeslag som kjem mot Jerusalem.»

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=134d37e9-a8d7-554d-b316-3c82bdd8a17d&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=100&scaleup=1

LES OGSÅ

Manglet prest og måtte avlyse julegudstjenesten. Da ringte det fra fengselet

Det vart tala lite om jødane i preikene under krigen, då kampen mot «verdssionismen» førte like til utryddingsleirane. Berre ein av dei som la ned statsembeta sine, sokneprest Bang-Hansen i Ilen kyrkje, nemnde lagnaden til jødefolket som medverkande årsak til embetsnedlegginga.

Han viste til «statens forhold til det folk hvori vår Herre og frelser blev født. … Efter Guds ord skal det ikke forfølges. Det skal være kjærlighet mot det. For Gud er det ikke spørsmål om jøde eller greker. For ham er både jøder og germanere syndige mennesker som frelses alene av nåde ved Jesus Kristus.»

Ein annan står det også ein eigen glans av i denne tida. Det er biskop Henrik Hille, som i ei preike over Jesu gråt over Jerusalem, snur den tradisjonelle tilnærminga opp/ned: Hille overfører Jesu ord til Jerusalem til ein dom over kristne si behandling av jødane: «Resultatet ser vi i dag. Et helvede på jorden. Jesus har i sannhet grunn til å gråte over kristenheten, over de folk som kalles kristne […]: Å, om dere hadde visst hva der tjener til eders fred …»

Det er truleg ei sanning for oss alle at vi ikkje alltid veit kva som tener til vår fred. I jula får vi veta det (Ef 2,3): «Han er vår fred.»

 

Journalistar treng eit grunnkurs i kva islam djupast sett står for

 

 

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=800cbfb0-0377-5351-9b33-dbbef1706101&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=1200&scaleup=1

 

GAZA: Biletet viser ein rakett fyrt av mot Israel. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Meninger

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=2653bda5-ba7e-525c-b5b4-061ac613a504&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=112&scaleup=1

Egil Morlandprofessor emeritus i teologi, NLA Høgskolen

Publisert: 13.10.2023 13:43Sist oppdatert: 14.10.2023 16:43

Dei grufulle hendingane i Israel sist veke reiser på ny spørsmålet om det er religionen sjølv og ideologien den skaper som må «adresserast», like mykje som politiske bakgrunnsvariablar.

Derfor treng alle politiske reporterar eit grunnkurs i kva islam djupast sett står for, slik at dei betre kan vera i stand til å forstå og forklara for oss kva det er som skjer – og kvifor.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For: Same kva retning innan islam som dominerer i ulike land, så er det Hamas sitt andlet som viser seg når kyrkjer i Pakistan vert brende og pastorar drepne, og når menneskeforakten i Taliban si undertrykking av kvinner eller Iran sitt moralpoliti viser seg.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=115c0f4d-5475-5dbb-9050-dbb9ead09060&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=100&scaleup=1

LES OGSÅ

Fruktbar teologisk opposisjon etterlyses

Dei følgjande linjene skreiv eg her i Dagen i 2015:

Spørsmålet er ikkje lenger om enkelte element i ein religion kan gi individuelle dysfunksjonelle utslag, i strid med det som religionen «eigentleg» handlar om, men om islam i det heile er rusta til å finna ein fredeleg plass i eit moderne, multikulturelt samfunn. Er det slik at religionen i seg sjølv avlar vald mot annleis truande?

Det er som kjent ikkje reell trusfridom i eit einaste islamsk land i verda.

Det er vidare eit faktum at islam deler verda i to område (ukjent for sekulære religionskritikarar): Fredens rike, som er islams, og stridens rike, som er alle vantru, det vil seie alle andre menneske, sitt. Her er det ikkje grunnleggjande skilnader mellom dei ulike retningane som krigar innbyrdes. Og dei etiske retningslinene kan endra seg for ein muslim som lever eller oppheld seg i stridens rike – til dømes i Vesten … «Sanningar» kan ha datostempel på seg; det er konteksten som avgjer.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=96eea10b-bed3-5d8a-9cf4-e86822ea81d5&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=100&scaleup=1

LES OGSÅ

Å preike sanning

Det eg skreiv i 2015 var ei oppmoding til Støre om å gjera bot for den skandaløse rolla han hadde i å isolera «terroristen» Vebjørn Selbekk frå andre, normale nordmenn (karikaturstriden). Det er dette spørsmålet som nett i år – på nytt – gjer at alle dei nordiske landa står i fare for å gjera knefall for islam.

Det er ikkje bekymring for situasjonen i Gaza som driv folk ut på gatene i mange land, jublande over Hamas si slakting av sakslause spedborn, kvinner og eldre i Israel.

Derfor treng vi at journalistar i riksdekkende medium spør: – Kvifor gjer dei det då?