https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=b3fe85b7-7c19-56d5-adb1-19da5e81f57b&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=112&scaleup=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronprinsen kallar kristenretten grunnsteinen for det fellesskapsbaserte samfunnet

 

 

 

 

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=86ad81be-3c04-57fa-bd25-7257d9e86bb2&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=1200&scaleup=1

 

 

SIGNERING: Kronprinsesse Mette-Mariet og kronprins Haakon signerte Tingsteinen. I svart kan ein sjå signaturane til dei to føregåande generasjonane i kongefamilien.

 Kronprinsparet kasta glans over feiring av tusenårsjubileum for kristenretten på Moster.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=506aab2e-80f0-584f-a1a5-cff450e0a748&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=112&scaleup=1

Tore Hjalmar Sæviktore@dagen.no

Publisert: 01.06.2024 17:24Sist oppdatert: 21:10

Kongeskipet seig inn til Mosterhamn laurdag ettermiddag. Kronprins Haakon Magnus og kronprinsesse Mette-Marit heldt fram til kai med ein sjalupp på den blinkande blå sjøen og vart helsa av hornmusikk og heiarop, born og bunader, vinking og vikingar.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=882abe9a-4b2b-50f0-837b-cb7d9c99fa03&function=cropresize&type=preview&source=false&q=75&crop_w=0.99999&crop_h=0.84428&width=1200&height=675&x=1.0E-5&y=1.0E-5

 

 

MED BÅT: Kronprinsparet kom til land sjalupp frå Kongeskipet Norge som ankra opp ved Bømlo laurdag. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Den kristne vikinggruppa Olavs menn heldt tauet som sikra at vegen var framkomeleg då kongehuset deltok på tusenårsmarkeringa for kristenretten.

Signerte Tingsteinen

Kronprinsparert gav seg god tid til å helse på og snakke med folk på kaien. Deretter hadde dei ei stille stund i Moster gamle kyrkje, før dei heldt fram til Tingsteinen.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=da5dba26-9e25-5bbf-b10a-915b9f815cd7&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=1200&scaleup=1

 

 

MOSTER: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit deltar under jubileumsfeiringen for Kristenretten på Moster lørdag. Foto: Silje Katrine Robinson

Denne steinen ligg mellom kyrkja og Moster Amfi. Tidlegare har kong Olav og dronning Sonja og kong Harald signert denne steinen.

No gjorde dagens kronprinspar det same. Signaturane deira var ripa inn i steinen på førehand, slik at dei kunne fylle i med tusj.

Så heldt dei fram inn i det fullsette amfiet. Mellom gjestene var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), stortingspresident Masoud Gharahkhani (Ap) og Høgre-leiar Erna Solberg.

Bitar i puslespel

Bispekollegiet og sentrale kyrkje- og kulturleiarar var også på plass, samt erkebiskopen av York, Stephen Cottrell.

– Vi veit veldig lite sikkert om kva som skjedde akkurat har her for tusen år sidan. Men vi treng forteljingar for å forstå oss sjølve, forteljingar som kan setje saman bitane til eit heilt bilete av kven vi er, kva som har forma oss, sa kronprins Haakon Magnus i talen sin.

Forteljing verd å feire

Kronprinsen kalte historia om innføringa av kristenretten på Moster i 1024 for ei kjerneforteljing, basert på nokre få historiske haldepunkt.

– Forteljinga er ein brikke i ei stor og langsam utvikling som la grunnlaget for det Noreg som vi kjenner og er glade i i dag,: Eit land bygd på eit humanistisk og kristent menneskesyn, sa han.

.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=a5c4295b-c08e-5157-9f67-153d33444888&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=1200&scaleup=1

 

 

 

FOLKEFEST: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon Magnus vart tekne imot med jubel i Mosterhamn. Foto: Tore Hjalmar Sævik

I dette samfunnet ser han menneskerettar, velferd og demokratisk styresett som berebjelkar.

– Denne forteljinga er viktig å feire. For kven ville vi ha vore utan dette? Det er vanskeleg for oss i dag, kanskje, å forstå fullt ut kor stor betydning innføringa av kristendommen hadde for landet. Kva enorm endring av verdensbilete, samfunnsstrukturar og tankesett dette innebar, sa han.

Skapte i Guds bilete

Kronprinsen påpeka at det førkristne ættesamfunnet baserte seg på makt, posisjon og styrke.

– Inn i dette ættesamfunnet kom det gradvis noko nytt: Ein boskap om at det fanst ein Gud, og at vi alle er skapte i hans bilete,, sa kronprins Haakon Magnus.

Han meiner dette førte til at menneske vart rekna med til det same fellesskapet som likeverdige. Men også at dei i kraft seg seg sjølve var einskildmenneske, lausrivne frå fellesskapet.

Trygg i eigen arv

Samfunnsomveltingar skje sjeldan over natta, påpeika kronprinsen,.

– Dei tek lang tid, og vi er vel kanskje ikkje ferdige heilt enno.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=9a91ef5b-145c-562f-80ea-9986e0decba1&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=1200&scaleup=1

 

ORDFØRAR: Kronprinsparet saman med ordførar Morten Helland (KrF) i Bømlo. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Sjølv om haldepunkta for det som skjedde for tusen sidan år er få, meiner kronprinsen dei er så kraftfulle at dei bind oss saman som land og folk.

.

– Arven vi byggjer på, står seg godt i møte med nordmenn frå andre deler av verda som medverkar til å til å skape det Noreg vi har i dag, med eit større mangfald religiøst og kulturelt. Dersom vi står vi støtt i vårt eige, vert vi tryggare i møte med ein kompleks verd, sa han.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=d8af4b45-c18a-54f9-b20a-ccbace012557&function=hardcrop&type=preview&source=false&q=75&width=1200&height=675FOLKSOMT: Kronsprins Haakon Magnus talte til eit fullsett Moster Amfi. Foto: Tore Hjalmar Sævik

– I dag feirar vi at for tusen år vart grunnsteinen lagt for det fellesskapsbaserte samfunnet vårt. Dette samfunnet har vi bygd vidare på saman gjennom generasjonar fram til i dag. Og vi held fram med å byggje, bevare og beskytte for dei som kjem etter oss. På den måten formar vi framtida ved å feire fortida.

Middag på bedehuset

Skodespelar Svein Tindberg, som har skrive førestillinga «I slik ei natt» som vert framført under jubileumsveka, leia samlinga i amfiet. Lokale born og ungdommar medverka, saman med rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde og stortingspresident Masoud Gharahkhani.

Etter samlinga i Moster amfi var neste post på programmet middag på bedehuset Salem med til saman 200 gjester.

Søndag er det stor gudsteneste i Moster amfi i samband med jubileet for kristenretten.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=84bd5c8e-d381-519f-a9ff-40d4b0d69ebd&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=100&scaleup=1

LES OGSÅ

Støre på Moster: Kristningshistorien er ikke over

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=db49248c-7586-596a-beee-30f2a4e5a620&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=100&scaleup=1

LES OGSÅ

Tusen samla i lovsong over midnatt på fest for kristenretten

NYHETER