Dagen

 

 

 

 

Oxford-professor har forkynning av Jesu gjenkomst som hjartesak

 

 

 

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=c78951ec-6e5d-59e1-9cbf-92a707dade92&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=1200&scaleup=1

 

 

NORGESBESØK: Den britiske matematikkprofessoren John Lennox var hovedtaler på Veritaskonferansen i Grimstad i 2018. Foto: Tarjei Gilje

 Kristne svar på den teknologiske utviklinga engasjerer den verdskjende apologeten John Lennox som rundar 80 år.

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=506aab2e-80f0-584f-a1a5-cff450e0a748&function=fit&type=preview&source=false&q=75&maxsize=112&scaleup=1

Tore Hjalmar Sæviktore@dagen.no

Publisert: 06.11.2023 21:10Sist oppdatert: 21:10

Den pensjonerte matematikkprofessoren og bibellæraren har bursdag 7. november. Han har kombinert ein akademisk karriere ved eit av verdas mest prestisjetunge universitet med omfattande innsats for misjon og kristent trusforsvar.

Lennox har møtt leiande ateistar som Richard Dawkins, Christopher Hitchens og Peter Singer til debatt. Dessutan har han skrive ei rekke bøker om kristen tru. Nokre av dei er komne på norsk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fleire gonger har han besøkt Noreg. Seinast skjedde det under Veritas-konferansen i 2018.

Inspirert av foreldra

Ei viktig forklaring på korleis Lennox fekk ei trygg tru, var korleis han såg foreldra i Nord-Irland leve som kristne. I eit samfunn splitta mellom katolikkar og protestantar erfarte han at foreldra i praksis viste at alle menneske har same verdi.

– Dei var lidenskapelege om kristentrua si, men dei pressa den ikkje ned gjennom halsen på meg, fortel Lennox i ein podkast med Premier Christian Media som er publisert i samband med 80-årsdagen.

Nobelprisvinnar bad han gi opp trua

Som student opplevde Lennox at ein nobelprisvinnar prøvde å få han til å gi slepp på trua.

– Det var ein veldig viktig augneblink, seier Lennox.

Dei møttest under ein middag. Der spurde Lennox om nobelprisvinnaren nokon gong spurde seg om det kunne vere ein intelligens bak universet. Det slo dårleg an, og samtalen stoppa opp, fortel han i intervjuet.

Etterpå vart Lennox invitert opp på rommet til nobelprisvinnaren, saman med ei rekke akademikarar i sentrale posisjonar ved universitetet. Der vart Lennox oppfordra til å gi opp trua på Gud dersom han ville ha ein akademisk karriere.

– Eg var som slått av eit lyn, og eg lurte på kva eg skulle seie. Eg trur Herren hjelpte meg, seier Lennox. Han kunne ikkje sjå at nobelprisvinnaren kunne by han noko betre grunnlag å byggje livet på, så han sa at han ville halde fast på det han hadde før han forlet rommet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

John Lennox

Fødd 7. november 1943 i Nord-Irland

Gift, tre born og ti barneborn

Professor emeritus i matematikk ved Oxford University

Har skrive ei rekke bøker om kristen tru og tenking. «Sju dager som deler verden» og «Guds undergang» er komne på norsk.

Ser «apologetikk» som katastrofe

Etter kvart begynte Lennox å reise mykje i land i Aust-Europa, som den gongen var kommunistiske. Det gav han sterke inntrykk av kor stor skilnad det gjer om ein trur på Gud eller har eit ateistisk livssyn.

I eit pluralistisk samfunn oppmodar han alle kristne til å vere klare til å svare på kvifor dei trur. Derfor har han ikkje sans for at «apologetikk» blir ei sak for ekspertar.

– Ordet er ein katastrofe, seier Lennox.

Han påpeikar mellom anna at det på engelsk liknar på «apology» (orsaking) og dermed gir feil assosiasjonar.

I staden viser han til at det opphavleg greske ordet betyr forsvar. Han meiner det avgjerande er at ein kan vise at det kristne håpet har eit solid grunnlag, basert på kjennskap til Jesus Kristus.

Peterson som teikn i tida

Debattane med dei såkalla nyateistane tidleg på 2000-talet kom som ei overrasking på Lennox. Han var ikkje van å føre debatt, men er takksam for effekten utfordringa fekk.

– Dei gav meg eit publikum som er globalt, seier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I dag opplever han at den nyateistiske bølgja har lagt seg, men at spørsmålet om meininga med livet likevel står igjen. Han peikar på interessa rundt den canadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson som eit teikn på dette.

Dessutan ser Lennox identitet som eit viktig spørsmål. Det forklarar han med at ein i Vesten no har den andre eller tredje generasjonen som er oppvaksne utan eit objektivt moralsk kompass.

Talar om Jesu gjenkomst

I møte med desse utfordringane meiner han kristne har svara som det er behov for.

– Gud er ikkje ein teori, men ein person. Vi må relatere til han med heile personlegdommen vår, seier Lennox.

Ein av tematikkane som har interessert matematikaren dei siste åra, er den teknologiske utviklinga, og særleg kunstig intelligens. Der ser han stort potensial, men også utfordringar som trugar menneskeverdet og kan ha svært store konsekvensar til dømes i haldninga til fattige og sjuke.

– Eg trur at ein av dei viktigaste tinga for meg som kristen, er å bringe tilbake i sentrum læra om Jesu gjenkomst, seier Lennox.

Det var det sentrale håpet for dei første kristne. Vi har neglisert det fordi det høyrest så sprøtt ut. Det er ikkje sprøtt lenger. Eg vil prøve å leggje vekt på dette, seier Lennox.

For tida arbeider han med ein sjølvbiografi som snart skal vere ferdigstilt.

TRO