Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede sig i dig? 8 Herre, la oss se din miskunnhet, og gi oss din frelse!

Bønn fra Bibelen og en sang fra Ingalill Vaim Om mitt folk.MP 3 -4,3MB Download

Og så mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og lege deres land.

Musikk filen legger seg i C:\WINDOWS\Temporary Internet Files IN. Explorer ,filen må flyttes om musikken vil beholdes

A beautiful song of praising from the Swedish Christian singer Ingalill Vaim whit the texts from the Bible Swedish texts

Hellig Hellig Hellig er Herren Gud

Holy Holy Holy is the Lord God

I lift my hands

 

If my people MP 3 -4,3MBThe file is attach as background sound to Internett explorer

The file have to be moved if you want to keep the song from C:\WINDOWS\Temporary Internet Files IN. Explorer ,or from other Internet programs

Chronicles-2 7:14 If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.