Kristen Mediaallianse Drift AS

 


gordon.jpg

 

 

ISRAELKJENNER: Gordon Tobiassen reiser og forkynner for den tverrkirkelige organisasjonen Ordet & Israel, med hele Norge som arbeidsfelt. Foto: Daniel Haddal

Gordon Tobiassen:

– Nå er det mange tegn i tiden

Israelekspert og forfatter Gordon Tobiassen kommenterer her terroren mot Israel, endetidstegn og kjennetegn på Gog-krigen.

Ingvill Mydland 

Publisert: 10.10.2023 kl 11:00

 

– Hvor alvorlig er det som skjer i Israel nå?
– Svært alvorlig, for dette angrep kom meget uforutsett på mange av de som hadde ansvar for etterretning og sikkerhet langs grensen. Hamas satte inn angrep tyve forskjellige steder på en gang, det kom fra luften, sjøen og på bakken, og var svært godt forberedt og vel regissert.
Det har vært uhyggelig å se hvilket hat som kom og kommer til syne, og hvilke barbariske fremgangs måter disse terroristene har brukt. De har vært verre enn dyr, inspirert av mørkets krefter på den mest grusomme måte.

– Hvordan ser du det som skjer med tanke på endetiden?

– Vi opplever en spent verdenssituasjon, hvor det er stor uro i folkehavet. Jesus fikk spørsmålet: Hva skal være tegnet på ditt komme? Svaret er Israel, som er lilleviseren på den profetiske urskive og som viser oss tiden.
Det sterke nærvær Russland har i Syria, sammen med Iran er et tydelig signal på viktige brikker i dette bilde. USA sender nå ned et av sine store hangarskip til Middelhavet som en støtte for Israel, og gir dermed et tydelig signal både til Russland og Iran.

– Dette store terroranslag som rammet Israel, handler om hva Bibelen beskriver som veer. Før en fødsel er det veer som settes i gang, disse veer ser vi i dag øker i styrke, og det blir kortere intervaller mellom veene, da forstår vi det er begivenheter som er i emning.
Bibelen sier: alle tings ende er kommet nær. Tegnene er mange i dag på at det spisser seg til, det er en mektig åndskamp som utspiller seg og som vil nå et høydepunkt når Antikrist står frem på arenaen.

– Tenker du det nærmer seg GOG krigen?

– Ja, vi ser brikker legger seg til rette, tiden er nok ikke ennå for dette slaget som Esekiel kp 38 og 39 beskriver. Terroranslaget Israel nå har opplevd, her står Iran sterkt bak både med militært utstyr og økonomi. Sikre opplysninger som nå kommer frem viser at Russland også står bak Hamas med støtte. Både Russland og Iran skal være med i GOG-krigen. Hamas og Hezbollah er begge sterkt støttet fra Iran med våpen og økonomi. Uten denne støtte og militær utrustning kunne de ikke gjennomført et slikt stort terror angrep.

– Hvordan oppdaterer du deg på konflikten?

– Følger godt med i nyhetsbilde fra Israel og Fox News, med flere. Norsk media er så ensporet at jeg velger de bort. Viktigste for meg er Bibelen og profetiene. Det går ikke inflasjon i profetordet, Guds klokke går sakte, men sikkert. Alt skjer i Guds tid og hva Han har fastsatt. Guds plan for Israel og Midt-Østen er fremtid og håp, det skal det bli når Jesus Kristus kommer tilbake til vår jord, og oppretter fredsriket, da skal freden bli uten ende. Men før det, venter det en bortrykkelse / opprykkelse for menigheten. La oss gi akt på det profetiske ord!